Curriculum vitae

Separatutställningar
Brynge Konsthall 2016
Trøndelag Senter for Samtidskunst, Trondheim 2010
Österåkers Konsthall 2010
Örnsköldsviks museeum & konsthall 2009
Söderhamns museum 2001
Skissernas Museum, Lund 1997

Grupputställningar
Jakobsbergs konsthall 2015
"Bana väg" Arkitekturmuseet, Stockholm. 2009
Galleri Konstruktiv Tendens, Stockholm 2008
Nationalgalleriet, Stockholm 2008
Stockholm Art-Fair, Projekt "Mariehäll" Stockholm 2004
Stockholm Art-Fair, Projekt "Bure", Sundsvall 2003
Stockholm Art Fair, Projekt "Högar" 1996
Skulpturbiennalen Kongens Have, Köpenhamn 1994
Genus Loci, Gotland 1993
Vårsalongen, Liljevalchs 1982
Jakobsbergs konsthall 1978
Unga Tecknare, Nationalmuseum 1975

Konstnärliga uppdrag
2020
En väv av vågor, Skulptur, Mölnlycke, Härryda kommun. /Monteras i maj-21

2018
Facettes, Skulpturala gestaltningar, Södra Älvborgs Sjukhus, Borås. /Monteras i maj-21

2017
Vågrörelser, Skulptural gestaltning på Trysund i världsarvet Höga Kusten, Örnsköldsvik.
• Ljusskulptur, Södersjukhusets nya Bröstcentrum, Stockholm

2016
Det öppna kärlet, vattenkonstverk Hasseltorget Stenungsund.

2015
Bladhjärta, Skulptural ljusgestaltning. Rosenfredsskoln Varberg.

2014
Spetsduken, Falu lasarett. Utfört våren 2014
Virvlande, Luleå Energi Arena. Utfört våren 2014

2013
Ljuskronor och Valvbågar, gestaltninhg av inre och yttre miljön, Östersunds Nya Arena.

2011
Hägg, syren, schersmin och fläder, gestaltning av entrémiljö, Ortopediska huset, Universitetssjukhuset i Örebro.

2010
Lysande väggpartier, del 2. Södersjukhusets Bröstcentrum. Stockholms Läns Landsting.

2008
In Spiram, Kungsängs-området i Uppsala.
Reflexions, skulptur till Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs (DKNVS) 250-års jubileum. Trondheim
I samarbete med Torbjörn Johansson. Invigt mars 2010.

2007
• Ljusgestaltning av industrimiljö, Örnsköldsviks hamn för Örnsköldsviks kommun.
Lövlyktor, Lilla Essingen, Stockholm.
• Idéskisser för trafikplats, Norrortsleden i Stockholm. För Carl Bro Landskap och NCC

2006
Lysande väggpartier del 1, Södersjukhusets Bröstcentrum.

2005
Vågat mötel, skulptural gestaltning, Lindvretens trafikplats, E4an/ Kungens kurva. Huddinge kommun
• Ljusinstallation i Bjästabacken, Örnsköldsvik. Nätterlunds minnesfond/ Örnsköldsviks kommun

2004
TittUt Karolinska Sjukhusets huvudentré. Stockholms Läns Landstings kulturförvaltning
Bure, Norra stadsberget Sundsvall. Skulptural och landskaplig gestaltning. Genom Olofgörs & Peterson HB
för Sundsvall Tekniska kontor.

2003
Ljuspartitur Västermalms Gymnasium Sundsvall.. Genom Olofgörs & Peterson HB
/ Tilldelades ett specialpris vid Svenska Ljuspriset 2004 /
• Skulptural formgivning av nytt parklandskap i Skutskär. Genom Olofgörs & Peterson HB.

2002
• Fasadljussättning av Stockholm Södras stationshus, Stettin Fastighets AB

2001
Pollare och klot, gestaltning av bussgatan och entrémiljön vid Stockholms Södra. Stockholms konstråd
Alirs Öga, Landskapsskulptur, Söderhamn. I samarbete med Hans Peterson.

1995
Vågspel, fontänskulptur i brons, Umeå universitet / Statens Konstråd.

1991
• Ljusfångare, skulptur i gjutjärn, Granängsringen, Tyresö.

1990
Fossilt avtryck, fontänskulptur i betong, Cementa, Slite
Böljande, köledare i betong till Stockholms Centralstation.
• Betong för sinnena och fantasin. Experimentell formsättning för betonggjutning. Projektanslag från Konstnärsnämnden.

Samarbetsprojekt och uppdrag med mer arkitektoniska inriktning
2019
• Konstnärlig gestaltning av passage under spårbro i Arlaparken, Stockholm. I samarbete med Hans Peterson och Tengbom Arkitekter.

2014
• Gestaltning och markmodellering. Arlaparken i Årsta, Stockholm. I samarbete med Hans Peterson och Sweco
för Stockholms exploateringskontor.

2013
• NOD – Projektering av skulptural gestaltning för Trafikverket och Nynäshamns kommun.
I samarbete med Hans Peterson och Ramböll.

2012
• Parallellt uppdrag. Strukturplan för markområde kring Stockholmsmässan. I samarbete med HMXW-Arkitekter,
Landskapslaget och Iterio.
• Parallellt uppdrag för programarbete för Södra Skanstull, Stockholm. I samarbete med HMXW-Arkitekter,
Klas Tham Architect & Planner, Landskapslaget och Iterio.

2011
• Konstnärliga perspektiv på Årstastråkets övergripande gestaltning. I samarbete med Hans Peterson
för Stockholm Konst och Stockholms exploateringskontor.

2010
• Skarpnäck Biogasanläggning – gestaltning av byggnader och landskap. I samarbete med Sweco Architects.

2009
• NOD – Förslag till skulptural gestaltning för Trafikverket och Nynäshamns kommun.
I samarbete med Hans Peterson och Ramböll.
• Gestalande landskapsmodell, ekodukt över Väsbyvägen (väg 268), i samarbete med Hans Peterson
för Vallentuna kommun.

2007
• Parallellt arkitektuppdrag, Ny stadsplan för Skeppsbron i Göteborg. I arbetskonstellation med HMXW-Arkitekter,
Klas Tham Architect & Planner, Landskapslaget och Tyréns. För Göteborg SBK

2006
• Gestaltande ljusplanering i Älvsjö, i samarbete med Temaplan och General Architecture

2004
• Gestaltning av ekodukt över Väsbyvägen (väg 268). Genom Olofgörs & Peterson HB för Vägverket Konsult.

2003
• Inbjuden tävling: Slussen i förändring. I arbetskonstellation med bl.a. Arkitektkontoret Fråne Hederus Malmström,
General Architecture., Landskapslaget. Genom Olofgörs & Peterson HB. Belönades med ett hedersomnämnande.
• Inbjuden tävlig: Fore, Bostads- och stadsplanetävling, kv. Baltic Mariehäll i Stockholm.
Genom Olofgörs & Peterson HB i samarbete med General Architecture. Stockholms SBK
• Tävling: Ny vattenfront i Mariestad. Samarbete med General Architecture.

2002
• Inbjuden tävling: Den goda rastplatsen. Genom Olofgörs & Peterson HB i samarbete med Nivå Landskap. / Vägverket
• Parallellt skissuppdrag: Utomhusscen i Södertälje centrum. Genom Olofgörs & Peterson HB /Södertälje kommun.
• Vackert Rättvik. För Banverket, Vägverket och Rättviks kommun. Genom Olofgörs & Peterson HB i samarbete
med Nivå Landskap

1999
• Idéprogram för gestaltande av E18/väst, Stockholm-Bålsta. I samarbete med Tyréns för Vägverket.

1997
• Högar – skulpturalt gestaltade landskapsformer. Projektanslag från Stiftelsen framtidens kultur.
I samarbete med H Peterson.

1994-96
• Schaktmassor – ett konstnärligt problem? Formanalyser kring ett infrastrukturellt problem.
Projektanslag från Konstnärsnämnden, redovisat på Stockholm Art Fair 1996. I samarbete med H Peterson.

Utbildning
Konstfack, ljusutbildningen Belysning i staden 1998
Konstfack, skulptur 1979–84

Stipendier och projektbidrag
IASPIS internationellt kulturutbyte 2019
IASPIS internationellt kulturutbyte 2010
Konstakademiens 2-månaders Parisstipendium 2009
Stiftelsen Längmanska kulturfonden 1998
Konstnärsnämnden 2-årigt arbetsstipendium 1997-98
Stiftelsen framtidens kultur 1997
Projektbidrag Konstnärsnämnden 1989 och 1994

Övrigt
Konstnärlig rådgivare för Nya Karolinska Solna 2007-2011
Ordförande i Svenska Skulptörförbundet 2006-2009
Konstnärlig projektledare för Stockholms konstråd 1993-1997
Styrelseledamot i BUS (Bild Upphovsrätt i Sverige) 1991-1998
Konsult för Stockholms skolrotel 1991-1993
Konstnärlig projektledare för Tyresö Bostäder 1989-1992

Representerad
Skissernas Museum Lund. Statens Konstråd. Nacka, Stockholm, Sundsvall, Söderhamn och Örnsköldsviks kommuner.
Stockholms Läns Landsting.