Curriculum vitae

Mitt konstnärliga arbete är i hög grad fokuserad på våra offentliga rum, våra gemensamma platser. Offentliga rum, både
som fysiska rum och som de sociala sammanhang de skapar. Mitt mål är att med konstnärliga medel och uttryck beröra
och samtidigt stimulera dessa miljöer och sammanhang runt oss, om möjligt göra dem tydligare, ge dem ett specifikt
uttryck och tillföra ett mervärde.
Jag samarbetar även med andra konstnärer och arkitektkontor i uppdrag som rör offentliga miljöer och gestaltningar.


Konstnärliga uppdrag och inbjudna tävlingar

2017
Vågrörelser, Skulptural gestaltning på Trysund i världsarvet Höga Kusten, Örnsköldsvik.
• Inbjuden tävling; Djurängsskolan, Kalmar. I samarbete med Anja Olofgörs.

2016
• Inbjuden tävling; Entremiljön Nya Psykiatrihuset, Norrlands Universitetssjukhus Umeå. I samarbete med Anja Olofgörs.
• Inbjuden tävling; Yttre miljön Hälsingegården Falun
• Inbjuden tävling; Gestaltning av entrémiljön, Sjöängens kunskaps- och kulturcentrum, Askerund.

2015
Bladhjärta, Skulptural ljusgestaltning. Rosenfredsskoln Varberg. Invigt okt 2015.
• Inbjuden tävling; Konstnärlig gestaltning yttre miljön Trängens ishall, Örebro.

2014
• Inbjuden tävling; Konstpaviljong i Växjö.
Det öppna kärlet, vattenkonstverk Hasseltorget Stenungsund. Invigd sept 2016
• Inbjuden tävling: Gestaltning av yttre miljön vid Norra Älvsborgs Länssjukhus nya akutentré.

2013
• Gestaltning för innergård, Falu lasarett. Utfört våren 2014
• Skulptural gestaltning vid Luleå Energi Arena. Utfört våren 2014

2012
• Inbjuden tävling, Konstnärlig gestaltning Fristadstorget Eskilstuna.
• Konstnärlig gestaltning, inre och yttre miljön, Östersunds Nya Arena. Invigt 2013

2011
• Inbjuden tävling. Posthusplatsen / Malmö planterings och försköningsförening och Malmö stad.
Hägg, syren, schersmin och fläder, gestaltning av entrémiljö, Ortopediska huset, Universitetssjukhuset i Örebro.

2010
• Inbjuden tävling: Konstnärlig gestaltning av cirkulationsplats. Åtvidabergs kommun.
• Lysande väggpartier, del 2. Södersjukhusets Bröstcentrum. Stockholms Läns Landsting.

2008
• In Spiram, skulptur till JM AB och Skanska, Kungsängs-området i Uppsala.
• Reflexions, skulptur till Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs (DKNVS) 250-års jubileum. Trondheim
I samarbete med Torbjörn Johansson. Invigt mars 2010.

2007
• Ljusgestaltning av industrimiljö, Örnsköldsviks hamn för Örnsköldsviks kommun.
• Lövlyktor, skulpturer på Lilla Essingen, Stockholm för JM AB / Gåva till Stockholms Stad.
• Idéskisser för trafikplats, Norrortsleden i Stockholm. För Carl Bro Landskap och NCC

2006
• Lysande väggpartier, Södersjukhusets Bröstcentrum. Stockholms Läns Landsting kulturförv.
• Parallellt skissuppdrag: Skulpturprojekt i Örnsköldsviks kommun.

2005
• Vågspel, skulptural gestaltning, Lindvretens trafikplats, E4an/ Kungens kurva. Huddinge kommun
• Ljusinstallation i Bjästabacken, Örnsköldsvik. Nätterlunds minnesfond/ Örnsköldsviks kommun
• Parallella skissuppdrag: Konstnärlig gestaltning av infarterna till Tierp. Tierps kommun och Vägverket

2004
• TittUt Karolinska Sjukhusets huvudentré. Stockholms Läns Landstings kulturförvaltning
• Bure, Norra stadsberget Sundsvall. Skulptural och landskaplig gestaltning. Genom Olofgörs & Peterson HB
för Sundsvall Tekniska kontor.

2003
• Ljuspartitur Västermalms Gymnasium Sundsvall. Sundsvalls kulturförvaltning. Genom Olofgörs & Peterson HB
/ Tilldelades ett specialpris vid Svenska Ljuspriset 2004 /
• Inbjuden tävling; Yttre gestaltning vid Roslagens Sparbank Norrtälje
• Skulptural formgivning av nytt parklandskap i Skutskär. Genom Olofgörs & Peterson HB. För Banverket
• Parallellt skissuppdrag: Utemiljön vid BUP Södersjukhuset Genom Olofgörs & Peterson HB

2002
• Fasadljussättning av Stockholm Södras stationshus, Stettin Fastighets AB

2001
• Gestaltning av bussgatan och entrémiljön vid Stockholms Södra. Stockholms konstråd
• Alirs Öga, Landskapsskulptur, Söderhamn. I samarbete med Hans Peterson.

1995
• Vågspel, fontänskulptur i brons, Umeå universitet / Statens Konstråd.

1991
• Ljusfångare, skulptur i gjutjärn, Granängsringen, Tyresö.

1990
• Fossilt avtryck, fontänskulptur i betong, Cementa, Slite
• Böljande, köledare i betong till Stockholms Centralstation.
• Betong för sinnena och fantasin. Experimentell formsättning för betonggjutning. Projektanslag från Konstnärsnämnden.

Samarbetsprojekt och uppdrag med mer arkitektoniska inriktning

2014
• Gestaltning och markmodellering. Arlaparken i Årsta, Stockholm. I samarbete med Hans Peterson och Sweco
för Stockholms exploateringskontor.

2013
• NOD – Projektering av skulptural gestaltning för Trafikverket och Nynäshamns kommun.
I samarbete med Hans Peterson och Ramböll.

2012
• Parallellt uppdrag. Strukturplan för markområde kring Stockholmsmässan. I samarbete med HMXW-Arkitekter,
Landskapslaget och Iterio.
• Parallellt uppdrag för programarbete för Södra Skanstull, Stockholm. I samarbete med HMXW-Arkitekter,
Klas Tham Architect & Planner, Landskapslaget och Iterio.

2011
• Konstnärliga perspektiv på Årstastråkets övergripande gestaltning. I samarbete med Hans Peterson
för Stockholm Konst och Stockholms exploateringskontor.

2010
• Skarpnäck Biogasanläggning – gestaltning av byggnader och landskap. I samarbete med Sweco Architects.

2009
• NOD – Förslag till skulptural gestaltning för Trafikverket och Nynäshamns kommun.
I samarbete med Hans Peterson och Ramböll.
• Gestalande landskapsmodell, ekodukt över Väsbyvägen (väg 268), i samarbete med Hans Peterson
för Vallentuna kommun.

2007
• Parallellt arkitektuppdrag, Ny stadsplan för Skeppsbron i Göteborg. I arbetskonstellation med HMXW-Arkitekter,
Klas Tham Architect & Planner, Landskapslaget och Tyréns. För Göteborg SBK

2006
• Gestaltande ljusplanering i Älvsjö, i samarbete med Temaplan och General Architecture

2004
• Gestaltning av ekodukt över Väsbyvägen (väg 268). Genom Olofgörs & Peterson HB för Vägverket Konsult.

2003
• Inbjuden tävling: Slussen i förändring. I arbetskonstellation med bl.a. Arkitektkontoret Fråne Hederus Malmström,
General Architecture., Landskapslaget. Genom Olofgörs & Peterson HB. Belönades med ett hedersomnämnande.
• Inbjuden tävlig: Fore, Bostads- och stadsplanetävling, kv. Baltic Mariehäll i Stockholm.
Genom Olofgörs & Peterson HB i samarbete med General Architecture. Stockholms SBK
• Tävling: Ny vattenfront i Mariestad. Samarbete med General Architecture.

2002
• Inbjuden tävling: Den goda rastplatsen. Genom Olofgörs & Peterson HB i samarbete med Nivå Landskap. / Vägverket
• Parallellt skissuppdrag: Utomhusscen i Södertälje centrum. Genom Olofgörs & Peterson HB /Södertälje kommun.
• Vackert Rättvik. För Banverket, Vägverket och Rättviks kommun. Genom Olofgörs & Peterson HB i samarbete
med Nivå Landskap

1999
• Idéprogram för gestaltande av E18/väst, Stockholm-Bålsta. I samarbete med Tyréns för Vägverket.

1997
• Högar – skulpturalt gestaltade landskapsformer. Projektanslag från Stiftelsen framtidens kultur.
I samarbete med H Peterson.

1994-96
• Schaktmassor – ett konstnärligt problem? Formanalyser kring ett infrastrukturellt problem.
Projektanslag från Konstnärsnämnden, redovisat på Stockholm Art Fair 1996. I samarbete med H Peterson.

Utbildning
Konstfack, ljusutbildningen Belysning i staden 1998
Konstfack, skulptur 1979–84

Separatutställningar
Brynge Konsthall 2016
Trøndelag Senter for Samtidskunst, Trondheim 2010
Österåkers Konsthall 2010
Örnsköldsviks museeum & konsthall 2009
Söderhamns museum 2001
Skissernas Museum, Lund 1997

Grupputställningar
Jakobsbergs konsthall 2015
"Bana väg" Arkitekturmuseet, Stockholm. 2009
Galleri Konstruktiv Tendens, Stockholm 2008
Nationalgalleriet, Stockholm 2008
Stockholm Art-Fair, Projekt "Mariehäll" Stockholm 2004
Stockholm Art-Fair, Projekt "Bure", Sundsvall 2003
Stockholm Art Fair, Projekt "Högar" 1996
Skulpturbiennalen Kongens Have, Köpenhamn 1994
Genus Loci, Gotland 1993
Vårsalongen, Liljevalchs 1982
Unga Tecknare, Nationalmuseum 1975

Stipendier och projektbidrag
IASPIS internationellt kulturutbyte 2010
Konstakademiens 2-månaders Parisstipendium 2009
Konstnärsnämnden 2-årigt arbetsstipendium 1997-98
Stiftelsen Längmanska kulturfonden 1998
Stiftelsen framtidens kultur 1997
Projektbidrag Konstnärsnämnden 1994 och 1989

Övrigt
Konstnärlig rådgivare för Nya Karolinska Solna 2007-2011
Ordförande i Svenska Skulptörförbundet 2006-2009
Konstnärlig projektledare för Stockholms konstråd 1993-1997
Styrelseledamot i BUS (Bild Upphovsrätt i Sverige) 1991-1998
Konsult för Stockholms skolrotel 1991-1993
Konstnärlig projektledare för Tyresö Bostäder 1989-1992

Representerad
Skissernas Museum Lund. Statens Konstråd. Nacka, Stockholm, Sundsvall, Söderhamn och Örnsköldsviks kommuner.
Stockholms Läns Landsting.