Olope projects

Tillsammans med skulptör Hans Peterson startade jag 2001 Olope. Målet för Olope är att tillföra vår konstnärliga kompetens till större samhällsbyggande projekt.
   Olope arbetar i en zon mellan konst och arkitektur.

Några av de projekt som jag genom Olope medverkat i är: .
• Formgivningstävlingen Slussen. Tillsammans med Arkitektkontoret Fråne Hederus Malmström, General Architecture m fl var Olope ett av teamen som medverkade. Vårt förslag Vidd tilldelades ett av hedersprisen.
• Tillsammans med General Architecture var vi inbjudna till bostads- och stadsplane tävlingen kv. Baltic, Mariehäll, Stockholm. På Stockholm Art Fair 2004 visade vi en del av processen i detta samarbete.
• Norra Stadsberget i Sundsvall. Bure, ett skulptur och landskapsprojekt. I samarbete med Nivå Landskapsarkitektur och Ramböll.