Arlaparken i projekt Årstastråket Dp 2, Stockholm
/ Systemhandlingsskede
 
Den konstnärliga medverkan har varit en del i utformningen av parken som helhet.
Passagen under järnvägsbron utgör en central korspunkt i parkens flöden. Den ges ett urbant uttryck som normalt inte
förekommer denna typ av miljö. Spegelblank plåt monteras på brons parallellförskjutna stöd. Rummet definieras dels av
omgivningen som reflekteras in av speglarna men också av golvet, taket och pelarna. För att skapa en sammanhållande
identitet i parkens gestaltningsdetaljer återkommer det rostfria polerade stålet med reflexer och speglingar som ett tema. 
/ Mats Olofgörs och Hans Peterson i samarbete med Sweco. Beställare: Stockholms Exploateringskontor (2015)