Arlaparken i projekt Årstastråket, Stockholm

 
Den konstnärliga medverkan var ursprungligen en del i utformningen av parken som helhet.
Passagen under järnvägsbron utgör en central korspunkt i parkens flöden. Målet här var att med ett samtida uttryck
återspegla platsens geografiska ursprung. Rostfria spegelpolerade bergväggar som reflekterar sin omgivningen.
För att skapa en sammanhållande identitet i parkens gestaltningsdetaljer återkommer det rostfria polerade stålet
med reflexer och speglingar som ett tema.  . 
/ Mats Olofgörs och Hans Peterson, initialt i samarbete med Sweco och sedan Tengbom.
Beställare: Stockholms Exploateringskontor (2015-2019)