Skulptur

Skulptur är likt ljus rumsbyggande.
Gemensamt eller var för sig kan dessa media, den skulpturala formen och ljuset - det materiella och det immateriella - användas för att arbeta med rumsliga gestaltningar och konstnärliga uttryck.

Även i de arbeten som inte har ett aktivt ljus är medvetandet om ljusets betydelse för upplevelsen av form och volym viktigt.