Sidan laddas...

Bladhjärta

Rosenfredsskolan, Varberg

  • Bladhjärta
  • Rosenfredsskolan, Varberg
  • 2015
1915 samlades internationella organisationer och föreningar i Rosenfredsskolan för att diskutera hur man i framtiden skulle kunna förhindra uppkomsten av krig. Mötet resulterade i en av resolutionerna som sedan kom att ligga till grund för bildandet av Nationernas Förbund. Till hundraårsminnet av detta möte har Varbergs kommun velat skapa en samlande symbol.

Två hjärtan, två blad som balanserar och speglar varandra, en symbol för kärlek och samverkan. Att bära och bli buren. Den ursprungliga formen av hjärtsymbolen har sitt ursprung från murgrönans hjärtformade blad. Murgrönan är en mycket långlivad och tålig planta, bladformen kom att bli en symbol för evig kärlek.
En levande ljusgestaltning med programmerade dynamiska ljusfilmer gör att bladmönstret hela tiden visar sig i nya skepnader. Vissa av programmen påverkas av ljud, så ljuset interagerar med och visualisera aktiviteter inne i kulturskolan, t ex konserter eller musiklektioner.

Ljuset styrs av en tidsprogrammering så att veckans olika dagar har olika karaktärer och rytmer. Men också ljud kan interagera med ljuset. Efter midnatt dimras ljuset ner så att det inte stör de boende i området. Ljusprogrammen kan, förutom av tidsstyrningen, även ändras via en iPad/iPhone-app.

Material: Lackerat rostfritt stål, LED-ljus, styrdator, mikrofon.
Mått 700 x 350 x 20 cm
Beställare: Varbergs kommun