Sidan laddas...

Ljussättning av Stockholms södra

Swedenborgsgatan

  • Ljussättning av Stockholms södra
  • Swedenborgsgatan
  • 1998
Ljussättning som visuellt förtydligar statsrummet och förtydligar stationshuset som en nod på Södermalm. Det invändiga ljuset är rött och allt yttre ljus och skyltning är blått.

I samband med Kulturhuvudstadsåret kontaktade jag Stettin Fasigheter om att få göra en ljussättning av fastigheten. Den kom sedan att utföras med permanent installerade armaturer.

Denna ljussättning kompletterades senare med gestaltningen av bussgatan framför Stockholms södras entrén vid Swedenborgsgatan, se presentationen av "Blue light"

Ljussättning av stationshuset är numera borttagen, medans gestaltningen av bussgatan finns kvar.

Material: Filtersatt ljus
Beställare: Stettin Fasigheter