Sidan laddas...

Prästgårdsparken

Vallentuna

  • Prästgårdsparken
  • Vallentuna
  • 2004
När Väsbyvägen placerades under marken år 2013 så bands området mellan Vallentuna centrum och Vallentuna kyrka ihop. Det gav plats för Prästgårdsparken uppe på tunneln. Prästgårdsparken är den nya entrén till Björkby-Kyrkviken, naturreservatet vid Vallentunasjön. Det är också genom parken man går eller cyklar för att ta sig mellan centrum och södra Vallentuna.

Byggandet av en planskild korsning i Vallentuna innebar förändring av väg 268. I ett tidigt utredningsskede gjorde vi skisser och modeller på Vallentuna nya trafikplats. Förslagen bestod av markmodellering med öppen vägdragning samt en modellering med överdäckning som gav platsen en tydlig identitet som länkade samman Vallentuna centrum med kulturlandskapet och kyrkan.

Modellerna blev det redskap som projektet behövde för att få en samsyn och kunna enas om vägdragningens utformning och gestaltning. Gestaltningen blev ett nav kring vilket projektets övriga byggda delar kunde relatera och där konstnärliga detaljer av Hans Peterson förstärker helheten.

Ett samarbete med Hans Peterson
Beställare: Vallentuna kommun