Sidan laddas...

Bure

Norra stadsberget, Sundsvall

  • Bure
  • Norra stadsberget, Sundsvall
  • 2004
Norra stadsberget i Sundsvall är ett naturreservat med ett hembygdsmuseum och vandringsleder. På bergets västra sida deponerades olovligen schaktavfall under 60- och 70-talet, vilket skapade ett fult sår i naturen. Som alternativ till att återplantera eller försöka dölja skadan ställde beställaren frågan om att skapa något helt nytt - resultatet blev Bureplatsen, en konstnärlig skulptur- och landskapsgestaltning.

Schaktavfallet jämnades ut och modellerades till en stor, svagt skålad yta i vars nedre del placerades en stor cirkulär skiva som fokalpunkt. Från skivan löper en låg mur som ramar platsen mot skogen. Ett landskapskonstverk från vilken vandraren kan stanna upp och betrakta det böljande landskapet och den storslagna vyn ut över Selångersdalen och den gamla pilgrimsleden västerut.

Vid invigningen framfördes ett av Stefan Sorey nyskrivet elektronmusikverk till vilket 100 dansare och fackelbärare uppträdde.

Ett samarbetsprojekt mellan Hans Peterson, Mats Olofgörs och Nivå Landskap.
Konstruktör: Carluno Pålstedt, Ramböll.
Material: Modellerat landskap och betong
Mått: Plattan Ø 23 m, muren 70 m lång