Sidan laddas...

Skulpturala landskap

Ett samarbete med Hans Peterson

  • Skulpturala landskap
  • Ett samarbete med Hans Peterson
  • 1996 -
Projektet hade sin upprinnelse i en förfrågan från landskapsarkitekt Bengt Schibbye om att gestalta stora mängder överskottsmassor i samband med ostkustbanans nya dragning. Vi utvecklade här arbetsmetoder för att modellera och gestalta hela landskap. Detta har sedan lett till ett flertal engagemang i reella projekt med nyskapande landskapsgestaltningar.

Målet är att tillföra konstnärlig kompetens till större samhällsbyggande projekt.

Projektet fick stor uppmärksamhet och publicitet och fick anslag från både Konstnärsnämnden, Stiftelsen framtidens kultur och Längmanska kulturfonden för att utveckla idéerna.