Sidan laddas...

NOD - en landskapsskulptur

Väg 73 Nynäshamn

  • NOD - en landskapsskulptur
  • Väg 73 Nynäshamn
  • 2009
Utformningen av väg 73 mellan Stockholm o Nynäshamn har haft de amerikanska Parkways som gestaltningsreferens. En stor kompetensbredd följde vägprojektet för att omhänderta den komplexa påverkan av miljön som en ny väg medför. Här fanns en stor medvetenhet om både de sociala och ekolokiska flöden som berörs för att avhjälpa den nya motorvägens barriäreffekt.

Grundidén för Parkways är att färdandet skall vara en upplevelse i sig, med tankar kring målpunkter, utblickar och utsiktsplatser. Vid Älby, strax norr om Nynäshamn, utformade vi ett landmärke - NOD, en landskapsskulptur i samma naturromantiska anda.

NOD presenterades på utställningen ”Bana Väg” på Arkitekturmuseet i Stockholm, där Trafikverket presenterade större pågående och framtida projekt. Tyvärr kom NOD aldrig att utföras.

Mats Olofgörs och Hans Peterson i samverkan med Ramböll.
Konstruktör Carluno Pålstedt, Ramböll.
Beställare: Trafikverket och Nynäshamns kommun