Sidan laddas...

Projekt Högar

-

  • Projekt Högar
  • -
  • 1993 -
Projekt Högar startade i samband med att Hans Peterson och jag tillfrågades om att ta fram förslag på formhantering av 300.000 kubikmeter överbliven schaktmassa när östkustbanan fick ny dragning vid Söderhamn.

Sommaren 1993 skissade vi på möjliga former. Vi har båda sommarhus på Gotland, så vid ett par tillfällen satt vi på varandras stränder och modellerade i sanden.

Det lilla häfte vi gjorde med olika idéutkast ledde till att vi engagerades för att ta fram underlag för hanteringen av det som senare fick namnet Alirs Öga, strax söder om Söderhamn. På Stockholm Art Fair 1996 hade vi en monter där vi presenterade våra idéer kring att arbeta med stora former i landskapet, men också för att stämma av hur detta togs emot i en konstnärlig kontext.

Det ledde till att vi fick anslag från Stiftelsen framtidens kultur och Längmanska kulturfonden och vi döpte om projektet till "Skulpturala landskap".