Sidan laddas...

Portiker

Trummen, Växjö

  • Portiker
  • Trummen, Växjö
  • 2014
Skissförslag till Trummen Land Art, som är Växjö kommuns satsning på möte mellan konst, natur och friluftsliv runt sjön Trummen. Spännande mötesplatser ska etableras i området och kommunens naturtillgångar ska tas till vara på och tillgängliggöras för rekreation, aktivitet och upplevelse.

Med ett samtida uttryck ville jag anspela på Linnes tid, 1700-talet/upplysningstiden, vars formideal hade en förkärlek till antikens formspråk. Exempel är de romerska arkaderna som bärs upp av bågformer. Under upplysningstiden var också naturintresset stort och viljan att skapa platser och rum i naturen.

Mitt förslag bestod av portiker som ramar utblickarna mot sjön och som formar en plats och bildar rum. Portikerna är så pass stora att de även på avstånd tar sig plats i landskapsrummet och på så sätt lockar besökare till sig. Vid mörker lyser de i olika ljusscenarier, vars ljus speglar sig i vattnet över sjön.

Belysningen är en mycket vital del i gestaltningen. Den skapar ett nytt uttryck när mörkret faller, då lyser portikernas inre upp och tecknar formen. Ljuset är interaktivt; det kan förslagsvis, via rörelsesensorer, påverkas av personer som passerar, påverkas av lufttrycket, av temperatur, kanske kan ge kopplingar till kommunens miljö- och klimatarbete?

Skissförslag, ej valt till utförande.
Beställare: Växjö kommun