Sidan laddas...

We Are the Landscape

Norrlands universitetssjukhus

  • We Are the Landscape
  • Norrlands universitetssjukhus
  • 2016
Skissförslag tillsammans med Anja Olofgörs för Norrlands universitetssjukhus nya Psykiatribyggnad

I ’We Are the Landscape’ har vi utgått från forskning som visar på naturens positiva effekter för hälsan och där vackra, lugna och harmoniska platser spelar en stor roll i tillfrisknandet, både fysiskt men kanske ännu mer psykiskt. Vi har låtit naturavtryck/naturintryck från regionen på olika sätt få ta sig plats i entréhallen och i ljusschaktet.

Entréhallen är, både konceptuellt och rumsligt, en passage; en plats som ger tillträde till olika platser; en rörelse från en plats till en annan. Detta är något vi tagit fasta på även i bild och form. Med olika typer av landskap samt material vill vi illustrera både fysiska och mentala rum.

Vi har valt att använda arkivets struktur som en uttrycksform för att leka med idén att naturen och dess material bär på minnen och historier, information och kunskap. Arkiv kan vara ett sätt att organisera och systematisera information och minnen.

Skissförslaget valdes inte för utförande
Beställare Västerbottens Läns Landsting