Sidan laddas...

Fore

Baltic Mariehäll, Stockholm

  • Fore
  • Baltic Mariehäll, Stockholm
  • 2004
Inbjuden bostads- och stadsplanetävling.
I samarbete med Hans Peterson och GeneralArchitecture.

Målet var att skapa en livskraftig stadsmiljö för både boende och arbete och som även har en positiv effekt på de omkringliggande områdena och industribyggnaderna.

Mitt och Hans Petersons del i förslaget bestod i att med formgivning av halvprivata zoner förankra byggnaderna i landskapet och i dessa skapa parkeringsmöjligheter.

Vi presenterade projektet även vid Stockholm Art Fair 2004, till vilken vi byggde stora modeller i wellpapp.