Sidan laddas...

Reflexions

Museumsparken, Trondheim

  • Reflexions
  • Museumsparken, Trondheim
  • 2010
Ett monument till Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs (DKNVS) 250-årsjubileum.

Med pelare i spegelpolerad rostfri plåt reflekterar den sin omgivning, löser upp de exakta gränserna och ifrågasätter vad vi ser - vilket också forskning handlar om. I sitt centrum har den en spegelblank sfär som speglar det inre rummet. Vartannat pelarpar bildar entré respektive sittplats och skapar ett rum för möten och reflektioner.
Med sin form knyter skulpturen an till den tid då DKNVS bildades; under senare delen av 1700-talet hade lusthusen en blomstringstid - de var både stämningsskapande och betydelsebärande. Upplysningstidens människor nalkades dessa tempelliknande byggnader med upphöjda känslor. Skulpturens meanderform knyter också an till upplysningstidens användande av antika mönster. Aktuellt blir åter upplysningstidens övertygelse om vetenskapens förmåga att gagna mänskligheten.

Belysningen i skulpturen är en reflektion av dagen - en dator i skulpturen mäter aktuell dagstemperatur och jämför den mot temperaturmätningar som gjordes under 1760-talet. Detta genererar varje dag en specifik ljusfärg relaterad till temperaturskillnaden mot samma datum på 1760-talet.

Valet av monumentets form, material och ljussättning är att både spegla DKNVS historia och framtida visioner. Att skapa ett samtida monument som på flera plan också speglar en historia.

Ett samarbete med Torbjörn Johansson.
Konstruktion: Carluno Pålstedt, Ramböll
Material: Spegelpolerad rostfri plåt, Corian, ek, programmerad LED-belysning, termometer och dator.
Mått: Ø 5 m h: 5,4 m.
Beställare: DKNVS i samverkan med Trondheim kommune

Andra Offentliga verk