Sidan laddas...

Vågspel

Umeå universitet

  • Vågspel
  • Umeå universitet
  • 1995
Universitetsområdet har en utpräglad 60-talskaraktär med tydliga former och rena material. Låga byggnader och grön ytor ger ett intryck av närhet och öppenhet. På en torgbildning, vid det som planerades att bli universitetsområdet nya entrésammanhang, fanns en åttkantig fontändamm till vilken det önskades en skulptural gestaltning.

Mitt val blev att arbeta med en hög stående form, som en vertikal i kontrastera mot de lågt hållna byggnaderna, att framhäva campus låga och utsträckta karaktär i ett relativt öppet landskap. Trots att skulpturen är lägre än omkringliggande hus kommer den att lösgöra sig från fasaderna och få en siluett mot himlen för de som rör sig på torget.

Att göra en fontänskulptur så här pass långt norrut innebär att vattnet är avstängd en stor del av året. Därav formen, och att en ljussättning av skulpturen ersätter vattnet under den kallare och mörkare delen av året.

Material: Brons, vatten, ljus
Mått: 900 x 100 x 100 cm
Beställare: Statens konstråd

Andra Offentliga verk