Sidan laddas...

Vågat möte

Lindvretens tpl, Huddinge

  • Vågat möte
  • Lindvretens tpl, Huddinge
  • 2005
Vågat möte är en påtaglig, hög markör som tydligt reser sig över de kringliggande skogsbrynen och tecknar sig mot himlen. Genom sin höjd och färg blir den ett landmärke från E4an och annonserar platsen som infart till södra Kungens kurva-området.
 
För mig är det viktigt att gestaltningar av trafikplatser är lättförstådd och snabbt avlästa. På avstånd finns möjlighet att läsa av en hög vertikal, i trafikplatsens absoluta närhet blir det horisontella perspektivet viktigare. Gestaltningen har en ren och enkel markmodellering som accentuerar platsens droppform. Ytskiktet läggs med en ljus marmorkross som bas för de stående röda vågrörelserna. Denna ljusa yta skiljer sig grafiskt mot den kringliggande miljön.
 
Skulpturen är mycket ren men också karaktärsfull i sitt formspråk. Genom en vridning av de två likformiga pelarna varieras dess uttryck från de olika infarterna till trafikplatsen samt vid körning runt den.

I samband med byggandet av Förbifart Stockholm monterades skulpturen ner 2020, och kommer att placeras på andra sidan av E4an.

Material: Lackerat stål
Höjd: 23 meter
Konstruktion: Carluno Pålstedt, Ramböll
Beställare: Huddinge kommun

Andra Offentliga verk