Sidan laddas...

Tid och rum

Henriksdalsberget, Nacka

  • Tid och rum
  • Henriksdalsberget, Nacka
  • 1984
Detta verk utfördes i samband med att Nacka kommun gjorde miljö- och klimatförbättrande åtgärder på Henriksdalsberget.

Ett samarbete med Beth Laurin.
Stenarbetena utfördes på plats tillsammans med Tord Svensson, som Beth engagerade.

Beställare: Nacka kommun

Andra Offentliga verk